Covid 19

Alt færdsel og ophold på foreningens område skal ske under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer og gældende forsamlingsforbud skal overholdes.

Bestyrelsen, 07.12.2020

Åbne skydninger Udskriv Email

Banerne er åbne for alle interesserede på tirsdage i april, maj, juni og august måned, hvor der skydes til bevægelige mål.

Der betales 30 kr./serie à 12 skud.

I april, maj og juni skydes der fra kl. 19.00-21.00 på hjortebanen.

I august skydes der fra kl. 18.30-21.00 på hjorte- og grisebanen.

På nedennævnte dage gennemføres Tysk Skydeprøve:

Tirsdag den 27. april kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 29. juni kl. 19.00-21.00

På nedennævnte dage skydes Hjortebanens duelighedsskydning:

Tirsdag d. 17. august kl. 18.30-21.00: Træning til duelighedsmærke

Tirsdag d. 24. august kl. 18.30-21.00: Træning til duelighedsmærke

 

Tirsdag d. 31. august kl. 18.30-21.00: Duelighedsmærkeskydning

 

Åbne skydninger