Covid 19

Alt færdsel og ophold på foreningens område skal ske under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer og gældende forsamlingsforbud skal overholdes.

Bestyrelsen, 07.12.2020

Markering Udskriv Email

Der kan markeres både auditivt og visuelt

Auditivt: man kan lade skytten høre med på samtaleanlægget
Visuelt: man kan vælge mellem markering med flue eller markering
på lystavle.